V prastarých textoch sa často objavuje stará čínska fráza: „Voda dlhého života“. Takáto voda sa zbierala s nesmiernym úsilým vo vysokohorskej oblasti a bola dostupná len vyšším spoločenským vrstvám. Bola to buď dažďová voda alebo voda z roztápajúceho sa snehu. Bola čistá, pretože bola prírodne vyčistená vyparovaním a dažďovými zrážkami. Tento proces sa už dnes nemôže využívať. V atmosfére je veľa látok, ktoré dažďovú vodu znečisťujú.


Podľa tradičnej čínskej múdrosti má čistá voda veľké účinky na zdravie. Aj keď je táto myšlienka z biofyzikálneho pohľadu ľahko pochopiteľná, stretáva sa s odporom konvenčnej medicíny.


Proti konzumácii čistej vody sa často používajú dva argumenty. Jedným je osmotický tlak. Ten môžeme dokázať vložením zvieracích buniek do čistej vody v skúmavke. Bunky sa budú zväčšovať, pokým nakoniec neprasknú, pretože kvapaliny s rozdielnymi koncentráciami majú tendenciu dosiahnuť rovnakú koncentráciu. Do bunky sa dostáva stále viac vody, pokiaľ bunková stena nie je schopná narastajúci tlak vydržať a praskne. Odporcovia teórie čistej vody predpokladajú, že to isté by sa stalo aj v ľudskom tele. To je ale samozrejme chyba, pretože podmienky nie sú rovnaké. Voda svoju ceste začína v ústach a priamo do počiatku už nie je čistá. Čím hlbšie sa dostáva do tela, tým je znečistenejšia. Tento očisťujúci účinok je presne to, čo číňania popisujú ako dlhý život.


Druhým argumentom proti konzumácii čistej vody je to, že odnáša drahocenné minerály z tela preč a zapríčiňuje ich nedostatok. Predtým sme ale mohli vidieť ako voda s vysokým obsahom minerálov alebo vápnika zapríčinila vznik usadením medzi bunkami, ktoré brzdili metabolizmus. Odplavenie usadenín z tela je práve to, prečo musíme piť čistú vodu. Okrem toho telo presne sleduje množstvo vylúčených minerálov – nevydá tie, ktoré potrebuje. Pokiaľ by to bolo nevyhnutné zájde až tak ďaleko, že cez kožu príjme späť minerály, ktoré vylúčilo dýchaním. Argument proti pitiu čistej vody je v skutočnosti dôvodom, prečo je to zdraviu prospešné.

Autor článku: Masaru Emoto v knihe Zázračná moc vody


Ako pomáha voda?

Pitie obyčajnej pitnej vody správnym spôsobom čistí ľudské telo. Účinnejšie prečisťuje hrubé črevo, aby vytváralo novú čerstvú krv, čo je známe z lekárskych termínov ako Haemotopaises. Je nepopierateľný fakt, že slizotvorné záhyby hrubého a tenkého čreva sú touto metódou aktivované práve tak ako teória, že nová čerstvá krv sa tvorí pomocou slizotvorných záhybov. Ak je hrubé črevo vyčistené, potom sa výživa z potravy prijímanej niekoľko krát denne absorbuje a činnosťou slizotvorných záhybov sa premení na čerstvú krv. Krv je najdôležitejšia pri liečbe chorôb a obnove zdravia a preto by sa táto voda mala piť v pravidelných intervaloch. Vážne vás žiadame, aby hore opísaná metóda bola starostlivo prečítaná a vyskúšaná. Prosíme vás, rozšírte túto správu medzi ostatných jogínov, priateľov, známych a blízkych - je to veľká služba ľudstvu.

Autor: Niranjan Kumar Šarma, CSc.
Ústav pre výskum plazmy