V destilovanej vode nájdeme účinný, rýchly a jednoduchý spôsob, ktorý nás udržiava. „Čistota je najdôležitejšie dobro!“ – toto je hlavná myšlienka Mazdaznanu. Čistá voda intenzívne čistí náš organizmus, čo vedie k rozvinutiu mechanizmu sebaliečenia. Teda nie voda sama o sebe lieči, ale sila, ktorá sa uvoľňuje vďaka účinkom vody, samoliečiaca sila.


Očista pomocou kúry s destilovanou vodou – a tým aj uzdravenie – môže byť až také intenzívne, že rýchle vylučovanie môže spôsobiť aj určité príznaky. Čím viac je organizmus znečistený, tým viac je čo čistiť. Preto sa každý sám rozhodne, akým množstvom začne prispôsobovať svoj organizmus čistej, destilovanej vode predtým, ako začne v zošite napísanú kúru.


Rastliny si dokážu aj samé destilovať vodu, veď približne 70% – 90% zeleniny a ovocia tvorí destilovaná voda. Rozdiel medzi nimi a nami z tohto pohľadu je, že oni vedia prijať vo vode rozpustené anorganické látky z vody, ale človek nie. Minerálne látky vieme pre svoj organizmus zabezpečiť stravou, konzumovaním surových alebo šetrne upravených rastlín, obilia, klíčkov. Naše telo vie minerály zužitkovať len v organických formách. Náš organizmus vie dobre využiť také minerály, ktoré sa prostredníctvom rastlinnej ríše stali organickými.


Existuje len jeden prostriedok, ktorý vie prečistiť krv: mŕtva voda, surová, destilovaná voda, ktorá neobsahuje životné zárodky, organizmy, chemikálie atď. Ale musí to byť pravá destilovaná voda, prevarená voda nie je vhodná, nie je postačujúca.


Destilovaná voda je teda taká vyrážajúca vodná para, v ktorej nie je žiadna šanca na život alebo hocijaká možnosť na vývoj je vylúčená. Preto sa nazýva mŕtva voda.


Takáto voda ani nevie vytvoriť usadeniny v organizme, vyvíja len jedinú vlastnosť: svoju ťažkosť. V priebehu ťažkosti vyvíja nátlak na v krvi nahromadené anorganické minerálne látky a kyseliny, resp. na všetky cudzie látky a prvky, ktoré sa dostali do krvi, organizmus následne oslabia a ten ochorie. Voda po 10 až 20 minútach vyvinie nátlak na krv, a takpovediac sa pretlačí do celého organizmu. Počas celej kúry vodou sa staráme o to, aby tento tlak bol plynulý, čiže počas dňa opakovane, znova a znova pijeme destilovanú vodu. Takto sa pomerne za krátky čas zbavíme škodlivých látok.


Tento úspech však nevieme zabezpečiť minerálnymi vodami, nech sú už hocijaké, liečivými vodami, nech už pochádzajú z hocijakých liečivých prameňov. Tieto v závislosti od druhu môžu vplývať na pečeň alebo na obličky alebo na iný dôležitý orgán.


Avšak

 • minerálne vody potrebujú 3 až 4 hodiny na preniknutie do organizmu
 • ich nevýhodou je, že vytvárajú usadeniny v tele


Dnes sa normalizovaná vodovodná pitná voda pripravuje cedením, chemickým a fyzickým ošetrovaním.


Anorganické soli (hydrokarbonáty, karbonáty, sulfáty, chloridy...) nachádzajúce sa v pitnej vode a vo vode zo studní nemajú za účel zásobovať naše telo minerálnymi látkami (makro, mikro a stopovými prvkami). Vo vode sa objavujúce anorganické soli nie sú schopné pretáčať rovinu polarizovaného svetla. Bez týchto vlastností nie sú schopné vniknúť (alebo len v malej miere) do bunky, preto mimo bunky vzniká osmotický tlak, v bunke sa znižuje tlak, a tak nastane nedostatok vody. Kvôli poruche rovnováhy buniek môže vzniknúť mnoho ochorení.


Pre tých, ktorí pochybujú, odkazujem, aby porovnali anorganický obsah minerálnych látok v potravinách s dennou potrebou organizmu. Z toho vyplýva, že minerálna voda obsahuje nanajvýš jednu desatinu potrebných minerálnych látok, ostatné pochádza z našej stravy a sú ľahko stráviteľné v organicky viazanej forme.
Zníženie škodlivých látok počas destilácie prístrojom na domáce účely:

 1. Arzén 99,9 %
 2. Atrazin / Bentazon 99,5 %
 3. Baktérie 99,9 %
 4. Bárium 99,7 %
 5. Kadmium 99,9 %
 6. Chlór 99,5 %
 7. Chlórbenzol 99,5 %
 8. Chróm 99,1 %
 9. Fenol 99,9 %
 10. Dioxid 99,5 %
 11. Fluór 99,9 %
 12. Nitráty 99,8 %
 13. Ťažké kovy 99,5 %
 14. Trichlóretilen 99,5 %
 15. Azbest 99,5 %
 16. Bromoform 99,0 %
 17. Pesticídy /Herbicídy 99,0 %
 18. Prchavé výpary (pomocou aktívneho - uhlia) 99,0 %
 19. Zvyšky po liekoch 99,5 %

Autor článku: prof. Dr. Török Szilveszter - Bližšie k elixíru života, k vode


Tabuľka účinnosti čistenia vody

Závažné ochorenia Znečisťujúce látky Destilácia Reverzná osmóza Iónová výmena Filtrácia aktívnym uhlím Metóda varu Dezinfekcia ozónom Dezinfekcia UV žiarením
Ochorenie obličiek Olovo 100% 90-99% 90-99% 0% 0% 0% 0%
Neuritída, zápal nervového systému Stroncium 100% 90-99% 90-99% 0% 0% 0% 0%
Výsoký krvný tlak, srdcové ochorenia Sodík 100% 90-99% 90-99% 0% 0% 0% 0%
Zažívacie problémy Síra 100% 90-99% 90-99% 0% 0% 0% 0%
Nerovnováha elektrolýzy Draslík 100% 90-99% 90-99% 0% 0% 0% 0%
Deformácia kostí, úsad Chrom 100% 90-99% 90-99% 0% 0% 0% 0%
Otrava organickým fosforom Fosfor 100% 90-99% 90-99% 0% 0% 0% 0%
Zažívacie problémy Horčík 100% 90-99% 90-99% 100% 0% 0% 0%
Obličkové kamene Vápnik 100% 90-99% 90-99% 0% 0% 0% 0%
Nerovnováha kyselín/zásad Alkalické kovy 100% 90-99% 90-99% 0% 0% 0% 0%
Infekcie Baktérie 100% 100% 0% 50% 100% 100% 100%
Infekcie Vírusy 100% 100% 0% 0% 100% 100% 100%
Otravy, hepatitída Pesticídy 100% 100% 0% 100% 0% 0% 0%
Rakovina Rádium 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0%
Ochorenie nervového systému Hliník 100% 100% 0% 50% 0% 0% 0%
Ochorenia žalúdka Zrazeniny 100% 100% 0% 50% 0% 0% 0%
Otravy Organické látky 100% 100% 0% 100% 0% 0% 0%
Poškodenie zubov Chlór 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0%

Zdroj: Megahome Corporation